Nghệ sĩ múa Jisung Kim của Shen Yun tìm cách kể những câu chuyện vượt thời gian thông qua nghệ thuật phổ quát