Giao thừa đoàn viên, giữ tuổi thọ, tiếp Thần, tế Tổ, chúc Tết.