Giới chức Bắc Kinh thừa nhận đợt bùng phát COVID-19 đang gia tăng với tốc độ cao hơn hồi đầu tháng