Giới chức y tế cảnh báo không kết luận vội vàng về biến thể Omicron