Goldman Sachs chỉ trích sự hoang mang về biến thể Omicron