Giới chuyên gia trẻ có thu nhập cao rời California và New York, nhiều người hướng đến các tiểu bang đỏ