Giới trẻ Bắc Hàn có nguy cơ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu xem truyền thông ngoại quốc