Đại công ty thuốc lá phải nộp phạt 635 triệu USD vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn