‘Giữ cho lý tưởng còn mãi’: Buổi thắp nến ở Hoa Thịnh Đốn tưởng niệm các sinh viên Trung Quốc thiệt mạng trong vụ thảm sát Thiên An Môn