Quan chức cao cấp của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc vào dịp tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn