Giữa nguy cơ sụp đổ kinh tế, Sri Lanka yêu cầu Trung Quốc tái cấu trúc việc hoàn trả nợ