Hà Nội, TP. HCM và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam tạm dừng nhiều hoạt động phòng dịch COVID-19