Hạ viện bỏ phiếu chấm dứt quy định bắt buộc chích ngừa đối với người ngoại quốc đến Hoa Kỳ