Hạ viện Hoa Kỳ thông qua 4 sửa đổi để củng cố liên kết với Đài Loan

Trong số đó có một sửa đổi về ‘bản đồ trung thực,’ cấm Bộ Quốc phòng hiển thị bất kỳ bản đồ nào thể hiện Đài Loan là một phần của Trung Quốc.