Hạ viện Hoa Kỳ thông qua gói omnibus trị giá 1.8 ngàn tỷ USD