Tòa Bạch Ốc: TT Biden sẽ ký dự luật tài trợ quốc phòng, chấm dứt quy định chích vaccine COVID-19 cho quân đội