Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện ấn định ngày cho phiên điều trần đàn hặc TT Biden lần đầu tiên

Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức phiên điều trần đàn hặc đầu tiên trong tháng này.