Hạ viện Tennessee: Hai dân biểu Đảng Dân Chủ bị cơ quan lập pháp Đảng Cộng Hòa trục xuất, người thứ ba giữ được ghế với chênh lệch 1 phiếu bầu