Vụ truy tố ông Trump là cơ hội để hiệp lực chống lại sự vũ khí hóa chính phủ