Bản cáo trạng truy tố ông Trump thế chỗ vị trí trang nhất của vụ sát nhân ở Nashville