BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Ngân sách Quốc phòng 886 tỷ USD – Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện tranh luận về các sửa đổi ‘chiến tranh văn hóa’