Hai cố vấn lâu năm của Đảng Cộng Hòa bị buộc tội vận động hành lang trái phép

Hai người thừa nhận đã vận động hành lang thay mặt Qatar mà không ghi danh theo FARA và khai man với Bộ Tư pháp.