Hải quân Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 đối với việc điều động thủy thủ đoàn