Hàng không mẫu hạm Mỹ được điều động tới Nam Hàn để thể hiện sức mạnh liên minh