Hàng ngàn người biểu tình ở Praha vì lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19