Người Úc biểu tình trên khắp cả nước phản đối lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 ở các thành phố lớn