Hàng ngàn quan sát viên điểm bỏ phiếu có thể được khai triển cho bầu cử giữa kỳ 2022