Bầu cử các cơ quan lập pháp tiểu bang Hoa Kỳ: Nền báo chí quốc gia ít đưa tin, nhưng có tác động lớn đến cử tri