‘Hàng ngàn siêu thị mở cửa trở lại’? Truyền thông nhà nước bị cáo buộc tung tin giả