Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đăng ký là đại diện nước ngoài tại Hoa Kỳ