Hàng trăm người tổ chức mít tinh ở Toronto để kỷ niệm 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới