Hàng trăm tỷ USD khấu trừ thuế mới và không giới hạn cho những người nộp thuế giàu có đã được thông qua