Hàng tỷ dollar trong giao thương hay nhân quyền?

Thách thức của việc phải phản ứng với tội ác nhân quyền của ĐCSTQ trong khi vẫn phải nỗ lực duy trì quan hệ thương mại không phải là điều mới mẻ.