Hầu hết các cựu tổng thống, phó tổng thống Hoa Kỳ đều khẳng định đã giao nộp các tài liệu mật