Hầu hết các quan chức GOP hàng đầu đều phớt lờ bài diễn văn của bà Pelosi