Mười ngày sau Ngày Bầu Cử, cử tri Alaska biết rằng ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở tiểu bang của họ vẫn sẽ nằm chắc trong tay Đảng Cộng Hòa, nhưng vẫn chưa rõ liệu Thượng nghị sĩ đương nhiệm Lisa Murkowski hay người thách thức Kelly Tshibaka sẽ chiến thắng.

Theo thông báo ngày 18/11, vì chưa có ứng cử viên nào đạt được 50% số phiếu, với 43.28% phiếu bầu của bà Tshibaka và 43.11% của bà Murkowski sau khi kiểm đếm 95% số phiếu, nên cả hai sẽ bước vào vòng bỏ phiếu xếp hạng cuối cùng.

Kể từ năm 2020, cử tri Alaska đã chấp thuận với một tỷ lệ sít sao đối với một dự luật lá phiếu trong đó sẽ đưa ra bốn người về đích với kết quả cao nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ phi đảng phái, sau đó tiến hành các cuộc tổng tuyển cử xếp hạng, trong đó cử tri sẽ xếp hạng cho bốn ứng cử viên hàng đầu của họ, bất kể đảng phái nào. Nếu không ai đạt được 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên, thì các lựa chọn thứ hai, thứ ba, và thứ tư của cử tri sẽ được tính cho đến khi có một ứng cử viên đạt được mức 50%.

Người đầu tiên nhận được đa số phiếu bầu sẽ thắng.

Theo Ban Bầu cử Tiểu bang Alaska, sau khi tất cả các lá phiếu đủ điều kiện được xem xét và kiểm đếm, thì các kết quả bỏ phiếu xếp hạng sẽ được nhập liệu vào ngày 23/11.

Ông Trump đã bảo chứng cho bà Tshibaka, trong khi đó Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, được liên kết với Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), đã chi hơn 5 triệu USD ở Alaska để hỗ trợ bà Murkowski và tấn công bà Tshibaka.


Jeff Louderback
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jeff Louderback là một phóng viên của The Epoch Times tại Ohio, chuyên đưa tin về Thượng viện Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ và các cuộc tranh cử chức thống đốc ở Ohio và các tiểu bang xung quanh.

Thanh Nguyên lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn