Hậu quả đáng sợ vì cố chấp diệt Phật, bị phanh thây liên lụy ngũ tộc