Ngôi làng ở Đức biểu diễn vở ‘Chúa Jesus chịu nạn’ trong hơn 400 năm