Hãy quên Ukraine đi, Quân đội Hoa Kỳ nên tiêu diệt các băng đảng