‘Hiện diện mọi nơi’: Úc ký thỏa thuận 6G với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh

Công nghệ này có thể chưa xuất hiện cho đến năm 2030, trong khi các bác sỹ vẫn kêu gọi thận trọng về tác động lâu dài của việc tiếp xúc với sóng vô tuyến 5G.