Hình ảnh: Hồi tưởng lại cảnh ngày 04/06, Quảng trường Thiên An Môn đổi màu sau một đêm