Hiroshima tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-7 nhằm giải quyết các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc