TT Biden đến Nhật Bản gặp các nhà lãnh đạo G-7 trong bối cảnh khủng hoảng nợ đang rình rập ở quê nhà