‘Họ đang nói dối’: Ông Tucker Carlson tiết lộ chi tiết mới từ đoạn video độc quyền về sự kiện 06/01