Hồ sơ: Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chi 4 triệu USD lệ phí pháp lý trong tháng Tư