Hồ sơ FEC: Thẩm phán xét xử vụ án Trump dường như đã quyên góp cho chiến dịch tranh cử Biden và nhóm ‘ngăn chặn Đảng Cộng Hòa’