Hồ sơ tòa án: Cảnh sát chìm Thủ đô đã thúc giục người biểu tình đi về phía Tòa nhà Capitol và trèo qua hàng rào