Cảnh quay giám sát vừa được phát hành thách thức tường thuật chính thức về sự kiện ngày 06/01