Hòa giải giữa Nam Hàn và Nhật Bản về lao động cưỡng bức trong Đệ nhị Thế chiến có thể báo hiệu một liên minh mạnh hơn chống lại Trung Quốc cộng sản