Việt Nam nắm bắt cơ hội để trỗi dậy nhanh chóng khi Trung Quốc bất hòa với phương Tây